Khóa Học Online

Kiến thức tâm lý
Cùng Pepper

KIẾN THỨC TÂM LÝ là khoá học mà Pepper và đội ngũ ekip đã rất chăm chút để xây dựng lên nhằm đáp ứng cho nhu cầu học linh động và tự do cho các bạn ở xa hoặc có con nhỏ.

Thời lượng:
30 bài giảng Video (hơn 600 phút)

3,900,000VND

Giới thiệu khóa học

Giảng viên:
Dr. Pepper

Phân loại:
Kỹ Năng Sống, Tâm Lý Bản Thân

Giá trị nhận được

  • Hiểu về tâm lý cá nhân của mình
  • Hiểu về các vấn nạn tâm lý mà mình/ người xung quanh hay mắc phải (Nguyên nhân, hậu quả và cách phòng ngừa)
  • Hiểu về tâm lý người đối diện
  • Các phương pháp phục hồi tâm lý & thể chất.
  • Cách để tự lên tinh thần và nâng cao sức mạnh tâm lý cho chính mình.

Nội dung
bài giảng

1. Nghệ thuật sống khỏe 24h
Thời lượng: 45:43
2. Quy tắc để gia đình hạnh phúc
Thời lượng: 34:15
3. Chữa lành những tổn thương
Thời lượng: 21:50
4. Nghệ thuật sống định tâm
Thời lượng: 26:12
5. Đánh giá sức khỏe thể chất và tinh thần
Thời lượng: 54:42
6. Nghệ thuật giao tiếp theo nhóm tính cách
Thời lượng: 35:58
7. Tư vấn theo tình huống
Thời lượng: 20:34
8. Ám ảnh và giải pháp
Thời lượng: 15:01
9. Căng thẳng stress
Thời lượng: 16:28
10. Học cách quan sát những người xung quanh
Thời lượng: 28:50
11. Khả năng chịu đựng
Thời lượng: 11:05
12. Sang chấn tâm lý
Thời lượng: 17:46
13. Lấp lỗ hút năng lượng 1
Thời lượng: 24:11
14. Lấp lỗ hút năng lượng 2
Thời lượng: 25:50
15. Kiến thức tâm lý cùng con
Thời lượng: 03:32
16. Nội tiết và dinh dưỡng
Thời lượng: 22:29
17. Sức khỏe và máu
Thời lượng: 11:51
18. Xây dựng hệ năng lượng tốt
Thời lượng: 19:30
19. Nuôi dạy con theo tình huống 1
Thời lượng: 23:19
20. Nuôi dạy con theo tình huống 2
Thời lượng: 08:44
21. Cách xây dựng mối quan hệ
Thời lượng: 19:29
22. Kiểm soát trạng thái hiện tại
Thời lượng: 06:34
23. Giao tiếp với người gia trưởng
Thời lượng: 24:40
24. Nghệ thuật sống hòa bình
Thời lượng: 16:24
25. Chỉ số phản ứng với tiêu cực và tích cực
Thời lượng: 14:11
26. Bạo lực và cách xử lý
Thời lượng: 19:30
27. Tha thứ và bảng kế hoạch cho tâm hồn hạnh phúc
Thời lượng: 25:36
28. Những yếu tố để xây dựng và duy trì 1 mối quan hệ có chất lượng
Thời lượng: 17:22
29. Bảng kế hoạch cho tâm hồn
Thời lượng: 08:53
30. Duy trì năng lượng tích cực
Thời lượng: 12:15

Khóa Học Khác

By Dr. Pepper

Kiến Thức Tâm Lý Cùng Pepper

Nội dung: 30 Video (Hơn 600 phút)

3,900,000VND

By Dr. Pepper

Bảng Kế Hoạch Cuộc Đời Cùng Pepper
Nội dung: 28 Video (Hơn 450 phút)
2,790,000VND

By Dr. Pepper

Kỹ Năng Cùng Pepper

Nội dung: 09 Video