Kết nối với Vương Quốc Hạnh Phúc

Hơn cả một ngôi trường, Vương quốc Hạnh phúc được xây dựng với sứ mạng trở thành Ngôi nhà tinh thần dành riêng cho phụ nữ Việt – nơi “Bảo vệ Trái tim” và lên tinh thần cho những ai đang chông chênh, tổn thương – nơi mà ai đến, cũng sẽ ra về với hình ảnh mới: Hạnh phúc và Bình an.

Thông tin liên lạc

Các kênh MXH:

Bạn có câu hỏi?

Đừng chần chứ nữa, Hạnh Phúc đang gần bạn lắm…