Vương Quốc hạnh Phúc

Đặt Lịch TƯ VẤN Cùng CHUYÊN GIA

Mong ước trở thành nơi mà ai tìm đến, cũng sẽ ra về với một hình ảnh mới: HẠNH PHÚC và BÌNH AN.

Đặt lịch

Đặt Lịch Hẹn Tư Vấn

Hãy cho phép Vương quốc Hạnh phúc đồng hành cùng bạn trên con đường thay đổi mỗi ngày để tìm thấy hạnh phúc thực sự trong thời gian sớm nhất

{{ is_error_msg }}

Select Category
{{cat_data.category_name}}
Các Chuyên Gia
{{ service_details.bookingpress_service_name }}

Thời Lượng: {{ service_details.bookingpress_service_duration_val }} {{ service_details.bookingpress_service_duration_label }}

Chi phí: {{ service_details.bookingpress_service_price }}

Advance Options
See Less
{{service_extra_title}}
{{ service_extra_details.bookingpress_extra_service_name }}
{{ service_extra_details.bookingpress_extra_formatted_price }}
{{ service_extra_details.bookingpress_extra_service_duration }} {{ service_extra_details.bookingpress_extra_service_duration_unit }}
View More View Less
{{ n }}
{{ service_extra_details.bookingpress_service_description }}
Load More
Load Less
{{bring_anyone_title}}
{{ n }} {{number_of_person_title}}
{{service_extra_title}}
{{ service_extra_details.bookingpress_extra_service_name }}
{{ service_extra_details.bookingpress_extra_formatted_price }}
{{ service_extra_details.bookingpress_extra_service_duration }} {{ service_extra_details.bookingpress_extra_service_duration_unit }}
{{ service_extra_details.bookingpress_service_description }}
{{bring_anyone_title}}
{{ n }} {{number_of_person_title}}

{{ is_error_msg }}

Chọn Thời Gian
Khung giờ
There is no time slots available
Sáng
{{time_details.formatted_start_end_time}} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
Chiều
{{time_details.formatted_start_end_time}} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
Tối
{{time_details.formatted_start_end_time}} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
Đêm
{{time_details.formatted_start_end_time}} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
{{time_details.formatted_start_end_time}} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
{{time_details.formatted_start_end_time}} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
{{time_details.formatted_start_end_time}} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
{{time_details.formatted_start_end_time}} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
Chọn Thời Gian
Khung giờ
There is no time slots available
Sáng
{{time_details.formatted_start_end_time}} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
Chiều
{{time_details.formatted_start_end_time}} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
Tối
{{time_details.formatted_start_end_time}} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
Đêm
{{time_details.formatted_start_end_time}} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
{{time_details.formatted_start_end_time}} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
{{time_details.formatted_start_end_time}} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
{{time_details.formatted_start_end_time}} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
{{time_details.formatted_start_end_time}} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}

{{ is_error_msg }}

Thông Tin Khách Hàng
{{customer_form_fields_data.label}}

{{ is_error_msg }}

Tóm Tắt Thông Tin

Thông Tin Lịch Đặt Hẹn Của Bạn Như Sau

Tên Khách Hàng
{{appointment_step_form_data.form_fields.customer_name }}
{{ appointment_step_form_data.form_fields.customer_firstname }} {{ appointment_step_form_data.form_fields.customer_lastname }}
{{ appointment_step_form_data.form_fields.customer_email }}
Dịch Vụ
{{ appointment_step_form_data.selected_service_name}}
{{ cart_details.bookingpress_service_name}}
{{extras_details.bookingpress_extra_name }}
{{extras_details.bookingpress_extra_price}} {{extras_details.bookingpress_extra_duration}}
{{extras_details.bookingpress_selected_qty}}
{{appointment_step_form_data.bookingpress_selected_extra_service_count}} Extras
Thời Gian
{{ appointment_step_form_data.selected_date | bookingpress_format_date }}, {{appointment_step_form_data.selected_formatted_start_end_time}}
{{ appointment_step_form_data.selected_date | bookingpress_format_date }}
{{ appointment_step_form_data.selected_date | bookingpress_format_date }} - {{appointment_step_form_data.selected_end_date | bookingpress_format_date}}
Appointment Details
{{ appointment_step_form_data.selected_service_name}}
{{extras_details.bookingpress_extra_name }}
{{extras_details.bookingpress_extra_price}} {{extras_details.bookingpress_extra_duration}}
{{extras_details.bookingpress_selected_qty}}
{{appointment_step_form_data.bookingpress_selected_extra_service_count}} Extras
{{ appointment_step_form_data.selected_date | bookingpress_format_date }}, {{ appointment_step_form_data.selected_formatted_start_end_time }}
{{ appointment_step_form_data.selected_date | bookingpress_format_date }}
{{ appointment_step_form_data.selected_date | bookingpress_format_date }} - {{ appointment_step_form_data.selected_end_date | bookingpress_format_date }}
{{ cart_details.bookingpress_service_name}}
{{ cart_details.bookingpress_selected_date | bookingpress_format_date }}, {{ cart_details.formatted_start_end_time }}
{{ cart_details.bookingpress_selected_date | bookingpress_format_date }} - {{ cart_details.bookingpress_selected_end_date | bookingpress_format_date }}
{{ cart_details.bookingpress_selected_date | bookingpress_format_date }}, {{ cart_details.formatted_start_time }} to {{ cart_details.formatted_end_time }}
{{ cart_details.bookingpress_selected_date | bookingpress_format_date }}
{{ cart_details.bookingpress_selected_date | bookingpress_format_date }}, {{ cart_details.formatted_start_time }} - {{ cart_details.formatted_end_time }}
{{ cart_details.bookingpress_selected_date | bookingpress_format_date }}
{{ cart_details.bookingpress_selected_date | bookingpress_format_date }}, {{ cart_details.formatted_start_time }}
{{ cart_details.bookingpress_selected_date | bookingpress_format_date }}
{{subtotal_text}}
{{ appointment_step_form_data.selected_service_price }}
{{tax_title}}
Tax
+{{ appointment_step_form_data.tax_amount }}
{{couon_applied_title}} {{ appointment_step_form_data.coupon_code }}
-{{ appointment_step_form_data.coupon_discount_amount_with_currecny }}
{{coupon_code_title}}

{{ coupon_code_msg }}

{{ coupon_code_msg }}

{{coupon_apply_button_label}} Applied
{{ appointment_step_form_data.included_tax_label }}
{{ appointment_step_form_data.total_payable_amount_with_currency }}
{{ appointment_step_form_data.selected_service_price }}
{{deposit_heading_title}}
{{deposit_title}} {{full_payment_title}}
{{deposit_paying_amount_title}}
{{ appointment_step_form_data.bookingpress_deposit_amt }}
{{ appointment_step_form_data.deposit_payment_amount_percentage }}% ( {{ appointment_step_form_data.bookingpress_deposit_amt }} )
{{deposit_remaining_amount_title}} {{ appointment_step_form_data.included_tax_label }}
{{ appointment_step_form_data.included_tax_label }}
{{ appointment_step_form_data.bookingpress_deposit_due_amt }}
{{ appointment_step_form_data.total_payable_amount_with_currency }}
{{subtotal_text}}
{{ appointment_step_form_data.bookingpress_cart_total_with_currency }}
{{tax_title}}
Tax
+{{ appointment_step_form_data.tax_amount }}
{{couon_applied_title}} {{ appointment_step_form_data.coupon_code }}
-{{ appointment_step_form_data.coupon_discount_amount_with_currecny }}
{{coupon_code_title}}

{{ coupon_code_msg }}

{{ coupon_code_msg }}

{{coupon_apply_button_label}} Applied
{{ appointment_step_form_data.included_tax_label }}
{{ appointment_step_form_data.total_payable_amount_with_currency }}
{{deposit_heading_title}}
{{deposit_title}} {{full_payment_title}}
{{deposit_paying_amount_title}}
{{ appointment_step_form_data.bookingpress_deposit_total_with_currency }}
( {{ appointment_step_form_data.bookingpress_deposit_total_with_currency }} )
{{deposit_remaining_amount_title}} {{ appointment_step_form_data.included_tax_label }}
{{ appointment_step_form_data.included_tax_label }}
{{ appointment_step_form_data.bookingpress_deposit_due_amount_total_with_currency }}
{{ appointment_step_form_data.total_payable_amount_with_currency }}
{{ appointment_step_form_data.total_payable_amount_with_currency }}
There is no payment method available.
Select Payment Method

Pay Locally

PayPal

{{woocommerce_text}}

{{card_details_text}}

{{ is_error_msg }}

{{staffmember_heading_title}}
{{any_staff_title}}
{{ staffmember_details.bookingpress_staffmember_firstname }} {{ staffmember_details.bookingpress_staffmember_lastname }}

{{ staffmember_details.bookingpress_staffmember_email }}

{{ staffmember_details.bookingpress_staffmember_phone }}

No categories and services added!

Hãy vui sống mỗi ngày bạn nhé!

Thông qua những chương trình đào tạo với các tên gọi rất thực tế, chúng tôi mong muốn phụ nữ Việt dám thay đổi, biết yêu bản thân đúng cách để biết mang đúng giá trị đến cho những người thân yêu

Dr. Pepper
Vương Quốc Hạnh Phúc

Sứ Mệnh

chúng tôi mong muốn phụ nữ Việt dám thay đổi, biết yêu bản thân đúng cách

Tâm nguyện của Dr Pepper và Cộng sự khi thành lập ngôi trường Vương quốc Hạnh phúc là muốn giúp mọi phụ nữ ý thức hơn tầm quan trọng của tâm lý bản thân để tự mình thoát khỏi những tư duy cũ “văn hoá chịu đựng” cố hữu của người Việt và tìm thấy Hạnh phúc đích thực. Các khoá học của Vương quốc Hạnh phúc đã giúp học viên tìm thấy và giữ được hạnh phúc thật sự trong cuộc sống, hôn nhân và sự nghiệp của mình.”

Values we live by

1

Collaboration with our partners

Malesuada fames ac turpis egestas integer eget aliquet nibh. Egestas maecenas pharetra convallis posuere morbi leo urna molestie at.

2

Passion for results

Malesuada fames ac turpis egestas integer eget aliquet nibh. Egestas maecenas pharetra convallis posuere morbi leo urna molestie at.

3

Constantly improving

Malesuada fames ac turpis egestas integer eget aliquet nibh. Egestas maecenas pharetra convallis posuere morbi leo urna molestie at.

Các chuyên gia tại
Vương Quốc Hạnh Phúc

Được sáng lập bởi Dr. Pepper và đội ngũ cộng sự. Hơn cả một ngôi trường, Vương quốc Hạnh phúc được xây dựng với sứ mạng trở thành Ngôi nhà tinh thần dành riêng cho phụ nữ Việt

Tâm Lý Bản Thân

Tâm nguyện của Dr Pepper và Cộng sự khi thành lập ngôi trường Vương quốc Hạnh phúc là muốn giúp mọi phụ nữ ý thức hơn tầm quan trọng của tâm lý bản thân.

Hạnh Phúc Đích Thực

Tự mình có thể thoát khỏi những tư duy cũ “văn hoá chịu đựng” cố hữu của người Việt và tìm thấy Hạnh phúc đích thực.

Gặp gỡ đội ngũ Vương Quốc Hạnh Phúc

Dr.Pepper cùng các Speakers

Tâm nguyện của Dr Pepper và Cộng sự khi thành lập ngôi trường Vương quốc Hạnh phúc là muốn giúp mọi phụ nữ ý thức hơn tầm quan trọng của tâm lý bản thân để tự mình thoát khỏi những tư duy cũ “văn hoá chịu đựng” cố hữu của người Việt và tìm thấy Hạnh phúc đích thực.

Pepper
Founder & CEO

Dr. Pepper

Diễn giả truyền cảm hứng, Người sáng lập Vương quốc Hạnh phúc – Ngôi nhà tinh thần dành riêng cho phụ nữ Việt với hơn 1.000.000 học viên sau gần 10 năm thành lập.

hatea-vqhp
Coach & Speaker

Ms. Hà Tea

Các chuyên đề về Tài chính và Khởi nghiệp.

Vanilla-vqhp
Coach & Speaker

Ms. Vanilla

Các chuyên đề về Phát triển bản thân, Phát triển Sự nghiệp, Luật Hấp Dẫn…

Một buổi tư vấn cùng Dr.Pepper gồm những gì?

Các lĩnh vực Tư Vấn và Huấn Luyện:

  • Tâm lý Cá nhân (mục tiêu sống, khám phá thế mạnh bản thân)
  • Chữa lành tổn thương và các vấn nạn tâm lý
  • Hôn nhân/Tình yêu (Ngoại tình, ly hôn…)
  • Huấn luyện cặp đôi (Tiền hôn nhân/ Nuôi lại yêu thương)
  • Định Hướng Công việc/ Sự nghiệp (Cá nhân và chủ doanh nghiệp)
  • Tâm lý Cha Mẹ, Nuôi dạy con (Teen, Giới tính, định hướng ngành học, việc làm, kĩ năng sống)