Cuộc sống dễ dàng

Categories: Radio
Khóa học yêu thích Chia sẻ
Share Course
Page Link
Share On Social Media

Giới thiệu khóa học

Bước đi nhẹ nhàng, ngắm điều gì đẹp, giúp điều chưa đẹp.

Ngắm tổn thương tan ra, cảm nhận bình an toả nắng.

Sống là trôi, việc cũ trôi đi, việc mới trôi đến.

Sống là vui, việc cũ đi vui, việc mới đến vui.

Sống là chọn, chọn sống dễ dàng, nhẹ nhàng sống trôi 

Nội dung khóa học

Khoá học Cuộc Sống Dễ Dàng

  • Video Cuộc Sống Dễ Dàng
    07:09

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet